Dag 05 – Vad är kärlek?

Något som inte går att beskriva med endast en bild.. 
Thirty days, thirty pictures | |
Upp